SÓ. AGYAG. GRÁNIT
Nukleáris múltak és sugárzó jövők
Logo: SALT.CLAY.ROCK.
Művészeti kutatás
és kiállítás 

András Cséfalvay

András Cséfalvay (*1986) je bratislavský výtvarník, digitálny rozprávač, mýto-poet, ktorý v súčasnosti vyučuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Po štúdiu maľby a matematiky napísal dizertačnú prácu o užitočnosti a reálnosti fikcie. Venuje sa vzťahu kultúry a technológií, politickým a etickým aspektom načúvania nedominantným hlasom v interpretácii sveta. Jeho najnovšie práce sa zaoberajú vzťahom medzi astronómami a domorodým obyvateľstvom pri stavbe teleskopov na Mauna Kea, letom dinosaurov ako technológiu prežitia po vyhynutí a prekategorizáciou planéty Pluto. Je nositeľom Ceny Oskára Čepana pre mladého výtvarného umelca, členom The New Centre for Research and Practice, je spoluzakladateľom Platformy digitálneho umenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vystavoval v KunstWerke Berlín, Art In General New York, Trafo Gallery Budapešť, Firstdraft Sydney, Karlin Studios Praha a ďalších inštitúciách.